Vážení chovatelia,

Dňa 28.09.2017 sa uskutoční 5. chovateľský deň mäsových plemien – Východ. Podujatie sa bude konať, už tradične, v areáli reštaurácie Lietadlo v katastri obce Medzianky, okres Vranov nad Topľou. V tomto roku sa chovateľský deň organizuje s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Program
do 8:00 – Prísun zvierat, príprava zvierat
08:00 – 09:00 – Prezentácia účastníkov
09:00 – 09:10 – Otvorenie chovateľského dňa
09:10 – 10:00 – Voľná prehliadka zvierat
10:00 – 10 20 – Ing. Mária Zemaníková, PPA „Priame podpory v oblasti živočíšnej výroby“
10:20 – 10:50 – Ing., Mgr. Jozef Kotuľák, MPRVSR „Štátna podpora pre mäsový dobytok“
11:00 – 11:25 – Norbert Kajati UBM FEED „Chov mäsového dobytka efektívne“
11:25 – 11:40 – József Kardos – Hunland Trade ” Trhová prognóza odbytu mäsového dobytka”
11:40 – 12:10 – Marek Krempaský, Schaumann „Znižovanie strát teliat“
13:00 – 14:00 – Obed
14:00 – 15:00 – Prehliadka zvierat a odovzdanie cien
15:00 – Ukončenie výstavy, odsun zvierat

SPOLUORGANIZÁTORI 5. chovateľského dňa mäsových plemien – Východ:
Ustajnenie zvierat a opatrenia na zamedzenie úniku zvierat
VETIS s.r.o. Královičové Kračany
Mediálny partner
Roľnícke noviny
Podpora
Sano – Moderná výživa zvierat s.r.o.
RESPECT- Slovakia s.r.o.
Bioservis s.r.o. Prešov
SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o.

V prípade záujmu chovateľov vystavovať svoje zvieratá na tejto výstave, kontaktujte nás: e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com.

Tešíme sa na stretnutie v Medziankach.