NATURAL OPB Osík Vás pozýva na základný výber a aukciu plemenných býkov mäsových plemien HD.