Dňa 31.8.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcovZCHMD a MPaRV SR. Za Zväz sa stretnutia zúčastnili Vladislav Paľurik – predseda predstavenstva, Ing. Ivan Nemčovský – podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Ing. Peter Michal – podpredseda predstavenstva.Za MPaRV SR sa rokovania zúčastnili Ing. Ján Baršváry, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva a Ing. Peter Juhász, riaditeľ odboru Živočíšnej výroby.

Pôvodne sa malo stretnutie uskutočniť za prítomnosti ministra pôdohospodárstva JUDr.Samuela Vlčana, ktorý sa zo stretnutia z dôvodu zasadania vlády ospravedlnil.

Téma a obsah stretnutia sú uvedené v prílohe Stretnutie z ministrom