Dňa 20. júna 2014 sa v Prešove uskutočnil 15. ročník chovateľského dňa slovenského strakatého plemena, ktorý organizoval Zväz chovateľov slovenského strakatého plemena HD. Tak ako aj predchádzajúce roky v rámci tohto chovateľského dňa sa uskutočnila aj výstava mäsových plemien HD. Na výstave sa predviedlo 15 zvierat, 3 plemená, 5 vystavovateľov.
Video: http://www.agrobiznis.sk/index.php/videozona/2055-15-chovatesky-de-vnpreov-maesovy-dobytok zdroj Slovenský chov
Hodnotiaca komisia na čele s predsedom komisie Ing. Petrom Polákom, PhD. ohodnotila prítomné zvieratá. Tu sú výsledky:

Kategória: jednotlivé zvieratá:

1. miesto: plemenný býk plemena Limousine – LIV 996 GRINCHEUX (FR001212033386) ,majiteľ: AGRO – TREND spol. s r.o. Černina
2. miesto: jalovička plemena Blonde d´Aquitaine SK 000801476639,majiteľ: AGROOSIVO ÚSVIT, s.r.o. Poprad
3. miesto: plemenný býk plemena Charolais CHS 511 VAIL (SK000801003100),majiteľ: ZEMEDAR s.r.o. Poprad

Kategória: kolekcia zvierat:

1. miesto: krava (CZ000130575953), jalovička (SK000801540090), plemenný býk (LIM 511 UKRIK – SK00001540016) plemena Limousine,
majiteľ: AGROTREND – Vladislav Paľurik, Svidník
2. miesto: jalovičky plemena Blonde d´Aquitaine (SK000801476639, SK000801476671)
majiteľ: AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad
3. miesto: býčkovia plemena Charolais (SK000801544984, SK000801544986)
majiteľ: EKO PD Nižná Olšava

Cena predsedu ZCHMD:
jalovička (SK000812073001), býček (SK000812073003), býček (SK0008012073005) plemena Charolais, majiteľ: AGRO-TREND spol. s r.o. Černina

Cena predsedu výberovej komisie:
jalovička (SK000801540090) plemena Limousine, majiteľ: AGROTREND – Vladislav Paľurik, Svidník