Vo štvrtok 11. októbra 2018 sa zišla Výberová komisia pre mäsové plemená hovädzieho dobytka na pôde Roľníckeho družstva Tekovské Nemce, aby vykonala uznávacie pokračovanie rozmnožovacieho chovu mäsového plemena charolais podľa zákona č. 194/1998. Výberová komisia odporučila Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, uznať chov Roľníckeho družstva Tekovské Nemce, farma Tekovské Nemce za šľachtiteľský.

Živočíšna výroba RD Tekovské Nemce je zameraná na chov mäsového dobytka od 27.5.2009, kedy sa na farmu Tekovská Breznica nakúpilo 69 ks jalovíc a jeden plemenný býk plemena charolais z Maďarska. V roku 2012 sa začal chov mäsového dobytka aj na farme Tekovské Nemce nákupom 103 ks jalovičiek plemena simentál mäsový z Nemecka. V roku 2014 sa narodili prvé jalovičky a býčky plemena charolais po prenose embryí, tým sa začal chov plemena charolais na Tekovských Nemciach. Ostatné roky sa postupne dovážajú jalovice z farmy Tekovská Breznica na farmu Tekovské Nemce, z ktorých sa časť zaraďuje do chovu. Momentálne sa nachádza na farme Tekovské Nemce 160 ks kráv bez trhovej produkcie mlieka, z toho je 69 ks kráv charolais. Celkový chov predstavuje 260 ks kráv s priemernou produkciou 230 ks teliat ročne. Od roku 2009 sa vyprodukovalo spolu 56 plemenných býkov, z toho bolo 37 predaných v rámci celého Slovenska. Chovateľovi želáme mnoho chovateľských úspechov.