Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku ďakuje všetkým členom, spolupracovníkom a obchodným partnerom za spoluprácu a dôveru v roku 2021. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2022 veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov.