Vážení členovia ZCHMD,
touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na výročnú členskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 o 14.30 hod – Hotel AVENA, Liptovský Ján. Zároveň Vás pri príležitosti 25. výročia vzniku ZCHMD pozývame na slávnostný spoločenský večer – 25. apríla 2019 o 18.00 hod.

Pozvánka na VČS