V marci 2021 sa uskutočnil základný výber býkov v týchto chovoch:

– plemeno limousine:

1. AGROMA s.r.o. Gbely – 7 plemenných býkov,
2. PD Spišské Bystré – plemenní býci,
3. AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník – 7 plemenných býkov,
4. COLONUS spol. s r.o. Svidník – 17 plemenných býkov,
5. SHR – Pavel Andrejko – 3 plemenní býci,
6. TORNO s.r.o. Bardejov – 3 plemenní býci.

– plemeno charolais:

1. FAMAGO s.r.o. Beňuš – 5 plemenní býci,
2. Mária Laššáková – SHR, Kokava nad Rimavicou – 8 plemenných býkov,
3. MVDr. Bronislava Laššáková, Kokava nad Rimavicou – 4 plemenní býci,
4. Ľubomír Lukáč, Kocelovce – 3 plemenní býci,
5. Agrofarma s.r.o. Svidník – 6 plmenných býkov.

V prípade záujmu o býkov Vám kontakt poskytneme na tel. č. 0903 431 098 – Ing. Mészárošová alebo 0903 885 730 – Ing. Polák.