Predstavenstvo ZCHMD ďakuje za účasť vystavovateľom a sponzorom na výstave konanej 22.9.2021. Účastníkov výstavy svojim príhovorom pozdravil  štátny tajomník MPRV SR Mgr. Milan Kyseľ. O výške tohtoročných podpôr v 3. pilieri chovateľov informoval vystúpením  Ing Ján Huba, PhD. Na výstave bolo prezentovaných 35 ks zvierat od 9 chovateľov, ktoré boli ocenené v 5. kategóriách za 1.,2.,3.,miesto. 


          Ocenené zvieratá podľa kategórií

Katalóg vystavených zvierat

mladé jalovice (kolekcia) 1. miesto – Pavel Andrejko – SHR, Svidník

mladé jalovice (kolekcia) 2. miesto – AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník


plemenný býk 1. miesto – AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník

plemenný býk 2. miesto – HEBA spol. s r.o., Poprad

plemenný býk 3.miesto – Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré


mladý býk 1. miesto – COLONUS spoločnosť s ručením obmedzeným, Svidník

mladý býk 2. miesto – AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník

mladý býk 3. miesto – AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o., Švábovce


Krava s teľaťom 1. miesto AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník


Krava s teľaťom 2. miesto – Bully spol. s r.o., Vrbov

Krava steľaťom 3. miesto – AGROFARMA, s.r.o. Svidník


Jalovica 1. miesto – Bully spol. s r.o., Vrbov

Jalovica 2. miesto Pavel Andrejko – SHR, Svidník

Jalovica 3. miesto – HEBA spol. s.r.o., Poprad