Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Prehľad registrovaných býkov v roku 2015

V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad registrovaných býkov v roku 2015, jednak  zaradených do prirodzenej plemenitby, ako aj dovoz inseminačných dávok a rozdelenie podľa krajiny pôvodu: PLEMENO PP INS CHAROLAIS 150 3 LIMOUSINE 101 3 GALLOWAY 7 2 AUBRAC 1 1

Čítať viac

Výstava VÝCHOD – 3. chovateľský deň mäsových plemien

Vážení chovatelia, pozývame Vás  na 3. chovateľský deň mäsových plemien – VÝCHOD, dňa 28.10.2015 Medzianky, okr. Vranov nad Topľou. Vzhľadom na zabezpečenie občerstvenia Vás poprosíme o nahlásenie Vašej účasti telefonicky, sms, alebo mailom najneskôr do piatku 23.10.2015. Ďakujeme a tešíme

Čítať viac

NOVÁ ADRESA SÍDLA ZCHMD

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o zmene sídla ZCHMD s platnosťou od 01.10.2015,  nová adresa je: Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo Novozámocká 183/408 951 12 Ivanka pri Nitre Táto adresa je fakturačnou aj doručovacou adresou. Ostatné

Čítať viac

Roľnícke noviny – AX 2015

Vážení priaznivci mäsových plemien HD, touto cestou Vás upozorňujeme na článok p. Patrície Dolešovej, ktorý vyšiel dňa 30.09.2015 v Roľníckych novinách: http://rno.sk/ziadny-chovatel-nesmie-zaspat-na-vavrinoch/

Čítať viac

2. aukcia simentálskych jalovíc

Vážení chovatelia, dňa 09.10.2015 o 9.00 hod. si Vás Jihočeský chovatel a.s. dovoľuje pozvať na 2. aukciu elitných símentálskych jalovíc – Měcholupy – Předslav. Tešíme sa na stretnutie chovateľov a priaznivcov plemena mäsový simentál. Pavel Káčer Jihočeský chovatel a.s.

Čítať viac

Nákup dobytka

Vážený chovateľ, naša firma GGH, s.r.o., so sídlom na Kuchyni, okres Malacky, sa zaoberá chovom dobytka bez trhovej produkcie mlieka, jeho výkrmom a porážkou. Pre pokrytie potrieb našej výroby máme záujem nakúpiť dobytok spĺňajúci nasledovné podmienky: 1. 75% a viac mäsové

Čítať viac

AGROKOMPLEX 2015 – 10. NVHZ

V dňoch 20.08. – 23.08.2015 sa v Nitre uskutočnila 42. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2015, v rámci ktorej sa konal 10. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo sa aj tento rok

Čítať viac

Výzva ZCHMD

Výzva na predkladanie žiadostí: Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, Starohájaka 29, 851 02 Bratislava v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve,

Čítať viac

NOVÉ TELEFÓNNE KONTAKTY ZCHMD

Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na nové telefonické kontakty pracovníkov ZCHMD: p. Vladislav Paľurik – predseda predstavenstva ZCHMD – 0911 900 935 Ing. Peter Polák, PhD. – výkonný riaditeľ ZCHMD – 0903 885 730 Ing. Jana Mészárošová – tajomníčka ZCHMD – 0903

Čítať viac

STANOVY ZCHMD

STANOVY Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo „úplné znenie“ Článok I. Právny základ družstva 1. Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a

Čítať viac

Prehľad registrovaných býkov v roku 2014

V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad registrovaných býkov v roku 2014, jednak  zaradených do prirodzenej plemenitby, ako aj dovoz inseminačných dávok a rozdelenie podľa krajiny pôvodu: Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2014 PLEMENO PP INS

Čítať viac

Objednávka inseminačných dávok na rok 2015

Objednávka inseminačných dávok. Je čas zabezpečiť inseminačné dávky pre nastávajúce pripárovacie obdobie 2015. Slovenské biologické služby a.s. v spolupráci s GENES DIFFUSION (Boris Kasatkin) ponúkajú na výber z katalógu na rok 2015. http://www.genesdiffusion.com/Charolais/Catalogue-Charolais-Optimal.aspx Vaše objednávky prijíma do 20. novembra 2014. SBS,

Čítať viac