Rokovanie zástupcov chovateľských zväzov HD s ministrom MPRV

Dňa 12.02.2012 na pôde ministerstva privítal minister prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc., predstaviteľov chovateľských zväzov hovädzieho dobytka:Ing. Vladimíra Chovana, predsedu predstavenstva Slovenskej holsteinskej asociácie (SHA), Ing. Ivana Hricu, výkonného riaditeľa SHA, Ing. Istvána Pomichala, PhD., predsedu predstavenstva Zväzu chovateľov mäsového

Čítať viac

Chianina

ZCHMD podal žiadosť na MPaRV SR o schválenie selekčného a šľachtiteľského programu nového mäsového plemena chianina. V prílohe si môžete pozrieť návrh ŠP.

Čítať viac

Zmena Stanov ZCHMD

Na verejnú diskusiu pre členov ZCHMD prinášame návrh zmeny Stanov ZCHMD. Pôvodné znenie stanov nájdete v sekcii zväz. STANOVY „úplné znenie“ Článok I. Právny základ družstva 1. Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Čítať viac

Kontrola úžitkovosti

V jednotlivých podkategóriách si môžete pozrieť výsledky kontroly úžitkovosti mäsových plemien HD a výsledky reprodukcie všetkých plemien HD.

Čítať viac

Selekčný a šľachtiteľský program plemena gasconne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila Plemennej knihe ZCHMD 12-ty šľachtiteľský program a štatút plemennej knihy plemena gasconne. Týmto máme oprávnenie podľa zákona viesť Plemennú knihu „gaskoňov“ a vykonávať ich šľachtenie a plemenitbu.

Čítať viac

Schválené selekčné a šľachtiteľské programy

MP SR schválilo a uznalo nové selekčné a šľachtiteľské programy na jedenásť mäsových plemien HD, ktoré sú zostavené samostatne pre jednotlivé plemená. V kategórií plemien nájdete šľachtiteľský program, štatút plemennej knihy. V kategórií „Plemenná kniha“ je metodika KUMD a DK,

Čítať viac

Oznam o zmene názvu plemena

Týmto oznamujeme všetkým chovateľom, že názov plemena simentál bezrohý sa mení na Simentál mäsový, značka SM! Nakoľko na SR boli dovezené rohaté jalovice, sme požiadali PS SR š.p. o zmenu názvu plemena. U čistokrvných zvierat zapísaných v Plemennej knihe sa bude rozlišovať

Čítať viac

Nové šľachtiteľské programy

V sekcii jednotlivých plemien Vám prinášame posledné znenie šľachtiteľských programov, do ktorích sme zahrnuli pripomienky oslovených subjektov. Po schválení nového ŠP webovú stránku doplníme i o štatút Plemennej knihy všetkých mäsových plemien HD, metodiku kontroly úžitkovosti a popisu zovňajšku zvierat.

Čítať viac

Odkazy na chovateľov

VETLABFARM s.r.o. TBS a.s. Stará Turá  RD v Plavnici  Ing. Miroslav Hreus, MIKIRANČ, Mojšová Lúčka VLM Pliešovce PD Veľká Hradná  MOVIS – AGRO AK, s.r.o. Skalica  Farma Kaliště, s.r.o. Angus Farma Rančice AGROTRADE GROUP s.r.o. Rožňava

Čítať viac

Moulins – Avermes

27. – 28. novembra 2009 sa uskutoční medzinárodná vystava plemena charolais v Moulins. Bude predvedených 700 ks zvierat, z toho 500 mladých býkov, 50 jalovíc, 80 býkov a 70 kráv.

Čítať viac

Burza zvierat

Novinkou na našej web stránke je i možnosť inzerovať ohľadom kúpy, predaja alebo výmeny hovädzieho dobytka. Po prihlásení a zadaní hesla si užívateľ môže zadať nielen text inzerátu, ale i maximálne dve fotky daných zvierat. Túto službu Vám ponúkame zdarma.

Čítať viac